لیست قیمت روز میوه و تره بار

تصویرمحصولقیمتدکمه خرید
سیب ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم سیب ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم ۱۰,۰۰۰ تومان
گلابی درشت، هر واحد یک کیلو گرم گلابی درشت، هر واحد یک کیلو گرم ۱۷,۰۰۰ تومان
شاه توت، هر واحد یک کیلوگرم شاه توت، هر واحد یک کیلوگرم ۳۵,۰۰۰ تومان
انگور سیاه دانه درشت، هر واحد یک کیلوگرم انگور سیاه دانه درشت، هر واحد یک کیلوگرم ۱۲,۰۰۰ تومان
زنجبیل، هر واحد یک کیلوگرم زنجبیل، هر واحد یک کیلوگرم ۳۲,۰۰۰ تومان
دراگون میوه اژدها قرمز، هر عدد دراگون میوه اژدها قرمز، هر عدد ۴۵,۰۰۰ تومان
بلوبری، هر بسته 125 گرم بلوبری، هر بسته 125 گرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فیسالیس، یک بسته 200 گرم فیسالیس، یک بسته 200 گرم ۸,۵۰۰ تومان
تمشک، هر واحد یک کیلوگرم تمشک، هر واحد یک کیلوگرم ۳۹,۰۰۰ تومان
تمبر هندی، هر واحد یک کارتن (20 بسته) تمبر هندی، هر واحد یک کارتن (20 بسته) ۶۰۰,۰۰۰ تومان
فلفل رنگی نارنجی گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی نارنجی گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۸,۰۰۰ تومان
فلفل رنگی سبز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی سبز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۲,۰۰۰ تومان
البالو رسمی، هر واحد یک کیلوگرم البالو رسمی، هر واحد یک کیلوگرم ۱۳,۰۰۰ تومان
انجیر سیاه، هر واحد یک کیلوگرم انجیر سیاه، هر واحد یک کیلوگرم ۳۴,۰۰۰ تومان
انگور دانه ریز سیاه، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز سیاه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۲,۰۰۰ تومان
گیلاس لواسان، هر واحد یک کیلوگرم گیلاس لواسان، هر واحد یک کیلوگرم ۲۰,۰۰۰ تومان
گریپ فروت خارجی، هر واحد یک کیلوگرم گریپ فروت خارجی، هر واحد یک کیلوگرم ۳۰,۰۰۰ تومان
آووکادو درشت، هر واحد یک کیلوگرم آووکادو درشت، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آلو شابلونی، هر واحد یک کیلوگرم آلو شابلونی، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان
آناناس کارتنی درشت، درجه یک Dole، واحد یک کارتن (6عدد) آناناس کارتنی درشت، درجه یک Dole، واحد یک کارتن (6عدد) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
توت فرنگی گلخانه با ماندگاری بالا، هر واحد یک کیلوگرم توت فرنگی گلخانه با ماندگاری بالا، هر واحد یک کیلوگرم ۳۰,۰۰۰ تومان
آلو قطره طلا، هر واحد یک کیلوگرم آلو قطره طلا، هر واحد یک کیلوگرم ۱۰,۰۰۰ تومان
انگور دانه ریز زرد، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز زرد، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان
انگور دانه ریز قرمز، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز قرمز، هر واحد یک کیلوگرم ۹,۰۰۰ تومان
آلبالو پیوندی، هر واحد یک کیلوگرم آلبالو پیوندی، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان
فلفل رنگی زرد گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی زرد گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۸,۰۰۰ تومان
فلفل کبابی، هر واحد یک کیلوگرم فلفل کبابی، هر واحد یک کیلوگرم ۱۳,۰۰۰ تومان
فلفل تند، هر واحد یک کیلوگرم فلفل تند، هر واحد یک کیلوگرم ۱۱,۰۰۰ تومان
سیب لبنانی زرد، هر واحد یک کیلوگرم سیب لبنانی زرد، هر واحد یک کیلوگرم ۱۲,۰۰۰ تومان
خربزه، هر واحد یک کیلوگرم خربزه، هر واحد یک کیلوگرم ۲,۰۰۰ تومان
توت فرنگی کرج گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم توت فرنگی کرج گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۲۷,۰۰۰ تومان
پرتقال جنوب، هر واحد یک کیلوگرم پرتقال جنوب، هر واحد یک کیلوگرم ۱۳,۰۰۰ تومان
کاهو رسمی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم کاهو رسمی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم ۴,۰۰۰ تومان
کاهو پیچ سالادی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم کاهو پیچ سالادی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
فلفل تند ریز، هر واحد یک کیلوگرم فلفل تند ریز، هر واحد یک کیلوگرم ۲۰,۰۰۰ تومان
سبزی خوردن، هر واحد یک کیلوگرم سبزی خوردن، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
ریواس، هر واحد یک کیلوگرمقیمت ریواس ریواس، هر واحد یک کیلوگرمقیمت ریواس ۷,۰۰۰ تومان
برگ مو، هر واحد یک کیلوگرم برگ مو، هر واحد یک کیلوگرم ۱۶,۰۰۰ تومان
بادمجان گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم بادمجان گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان
بادمجان قلمی، هر واحد یک کیلوگرم بادمجان قلمی، هر واحد یک کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
هندوانه، هر واحد یک کیلوگرم هندوانه، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان
گیلاس قرمز، هر واحد یک کیلوگرم گیلاس قرمز، هر واحد یک کیلوگرم ۱۵,۰۰۰ تومان
گریپ فروت تو سرخ، هر واحد یک کیلوگرم گریپ فروت تو سرخ، هر واحد یک کیلوگرم ۷,۵۰۰ تومان
طالبی شاه پسند، هر واحد یک کیلوگرم طالبی شاه پسند، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان
طالبی، هر واحد یک کیلوگرم طالبی، هر واحد یک کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان
سیب لبنانی قرمز، هر واحد یک کیلوگرم سیب لبنانی قرمز، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان
گل کلم، هر واحد یک کیلوگرم گل کلم، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان
کرفس، هر واحد یک کیلوگرم کرفس، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان
کدو مسمایی، هر واحد یک کیلوگرم کدو مسمایی، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان
فلفل شیرین، هر واحد یک کیلوگرم فلفل شیرین، هر واحد یک کیلوگرم ۱۰,۰۰۰ تومان
به، هر واحد یک کیلوگرم به، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان
آناناس ریز کارتنی، واحد یک کارتن (8عدد) آناناس ریز کارتنی، واحد یک کارتن (8عدد) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
لیمو ترش سنگی سبز، هر واحد یک کیلوگرم لیمو ترش سنگی سبز، هر واحد یک کیلوگرم ۱۸,۰۰۰ تومان
کلم قرمز، هر واحد یک کیلوگرم کلم قرمز، هر واحد یک کیلوگرم ۲,۰۰۰ تومان
فلفل دلمه سبزه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل دلمه سبزه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۲,۰۰۰ تومان
خیار گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم خیار گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان
پیاز زرد درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم پیاز زرد درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان
کلم بروکلی، هر واحد یک کیلوگرم کلم بروکلی، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان
هویج، هر واحد یک کیلوگرم هویج، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان
خیار رسمی، هر واحد یک کیلوگرم خیار رسمی، هر واحد یک کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان
فلفل رنگی قرمز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی قرمز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم ۱۸,۰۰۰ تومان
کلم سفید، هر واحد یک کیلوگرم کلم سفید، هر واحد یک کیلوگرم ۲,۰۰۰ تومان
گوجه فرنگی سوا شده، هر واحد یک کیلوگرم گوجه فرنگی سوا شده، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
سیب زمینی نو، هر واحد یک کیلوگرم سیب زمینی نو، هر واحد یک کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
سه رنگ فلفل رنگی گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم سه رنگ فلفل رنگی گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم ۱۸,۰۰۰ تومان
موز، هر واحد یک کیلوگرم موز، هر واحد یک کیلوگرم ۱۹,۰۰۰ تومان
بلال ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم بلال ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
تربچه قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تربچه قرمز، هر واحد یک کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان
کیوی تازه، هر واحد یک کیلوگرم کیوی تازه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
پیاز شیری درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم پیاز شیری درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان
سیر خشک، هر واحد یک کیلوگرم سیر خشک، هر واحد یک کیلوگرم ۳۵,۰۰۰ تومان

نرخ نامه میوه و تره بار

قیمت امروز میوه

قیمت میوه در بازار میوه و تره بار

قیمت میوه در بازار مرکزی

قیمت میوه در میدان میوه و تره بار

قیمت عمده فروشی میوه

 

قابل توجه کشاورزان محترم و باغداران عزیز

محصولات با کیفیت کشاورزی شما را به صورت حق العمل کاری به فروش می رسانیم.

تلفن تماس 09196066841