لیست قیمت روز میوه و تره بار

تصویرمحصولقیمتدکمه خرید
سیب ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم سیب ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گلابی درشت، هر واحد یک کیلو گرم گلابی درشت، هر واحد یک کیلو گرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
شاه توت، هر واحد یک کیلوگرم شاه توت، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
انگور سیاه دانه درشت، هر واحد یک کیلوگرم انگور سیاه دانه درشت، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
زنجبیل، هر واحد یک کیلوگرم زنجبیل، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
دراگون میوه اژدها قرمز، هر عدد دراگون میوه اژدها قرمز، هر عدد تماس بگیریداطلاعات بیشتر
بلوبری، هر بسته 125 گرم بلوبری، هر بسته 125 گرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فیسالیس، یک بسته 200 گرم فیسالیس، یک بسته 200 گرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
تمشک، هر واحد یک کیلوگرم تمشک، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
تمبر هندی، هر واحد یک کارتن (20 بسته) تمبر هندی، هر واحد یک کارتن (20 بسته) تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل رنگی نارنجی گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی نارنجی گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل رنگی سبز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی سبز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
البالو رسمی، هر واحد یک کیلوگرم البالو رسمی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
انجیر سیاه، هر واحد یک کیلوگرم انجیر سیاه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
انگور دانه ریز سیاه، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز سیاه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گیلاس لواسان، هر واحد یک کیلوگرم گیلاس لواسان، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گریپ فروت خارجی، هر واحد یک کیلوگرم گریپ فروت خارجی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آووکادو درشت، هر واحد یک کیلوگرم آووکادو درشت، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آلو شابلونی، هر واحد یک کیلوگرم آلو شابلونی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آناناس کارتنی درشت، درجه یک Dole، واحد یک کارتن (6عدد) آناناس کارتنی درشت، درجه یک Dole، واحد یک کارتن (6عدد) تماس بگیریداطلاعات بیشتر
توت فرنگی گلخانه با ماندگاری بالا، هر واحد یک کیلوگرم توت فرنگی گلخانه با ماندگاری بالا، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آلو قطره طلا، هر واحد یک کیلوگرم آلو قطره طلا، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
انگور دانه ریز زرد، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز زرد، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
انگور دانه ریز قرمز، هر واحد یک کیلوگرم انگور دانه ریز قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آلبالو پیوندی، هر واحد یک کیلوگرم آلبالو پیوندی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل رنگی زرد گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی زرد گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل کبابی، هر واحد یک کیلوگرم فلفل کبابی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل تند، هر واحد یک کیلوگرم فلفل تند، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سیب لبنانی زرد، هر واحد یک کیلوگرم سیب لبنانی زرد، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
خربزه، هر واحد یک کیلوگرم خربزه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
توت فرنگی کرج گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم توت فرنگی کرج گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
پرتقال جنوب، هر واحد یک کیلوگرم پرتقال جنوب، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
هندوانه، هر واحد یک کیلوگرم هندوانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گیلاس قرمز، هر واحد یک کیلوگرم گیلاس قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گریپ فروت تو سرخ، هر واحد یک کیلوگرم گریپ فروت تو سرخ، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
طالبی شاه پسند، هر واحد یک کیلوگرم طالبی شاه پسند، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
طالبی، هر واحد یک کیلوگرم طالبی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سیب لبنانی قرمز، هر واحد یک کیلوگرم سیب لبنانی قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کاهو رسمی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم کاهو رسمی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کاهو پیچ سالادی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم کاهو پیچ سالادی پاک شده، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل تند ریز، هر واحد یک کیلوگرم فلفل تند ریز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سبزی خوردن، هر واحد یک کیلوگرم سبزی خوردن، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
ریواس، هر واحد یک کیلوگرمقیمت ریواس ریواس، هر واحد یک کیلوگرمقیمت ریواس تماس بگیریداطلاعات بیشتر
برگ مو، هر واحد یک کیلوگرم برگ مو، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
بادمجان گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم بادمجان گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
بادمجان قلمی، هر واحد یک کیلوگرم بادمجان قلمی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گل کلم، هر واحد یک کیلوگرم گل کلم، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کرفس، هر واحد یک کیلوگرم کرفس، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کدو مسمایی، هر واحد یک کیلوگرم کدو مسمایی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل شیرین، هر واحد یک کیلوگرم فلفل شیرین، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
به، هر واحد یک کیلوگرم به، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
آناناس ریز کارتنی، واحد یک کارتن (8عدد) آناناس ریز کارتنی، واحد یک کارتن (8عدد) تماس بگیریداطلاعات بیشتر
لیمو ترش سنگی سبز، هر واحد یک کیلوگرم لیمو ترش سنگی سبز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کلم قرمز، هر واحد یک کیلوگرم کلم قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل دلمه سبزه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل دلمه سبزه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
خیار گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم خیار گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
پیاز زرد درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم پیاز زرد درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کلم بروکلی، هر واحد یک کیلوگرم کلم بروکلی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
هویج، هر واحد یک کیلوگرم هویج، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
خیار رسمی، هر واحد یک کیلوگرم خیار رسمی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
فلفل رنگی قرمز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم فلفل رنگی قرمز گلخانه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کلم سفید، هر واحد یک کیلوگرم کلم سفید، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
گوجه فرنگی سوا شده، هر واحد یک کیلوگرم گوجه فرنگی سوا شده، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سیب زمینی نو، هر واحد یک کیلوگرم سیب زمینی نو، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سه رنگ فلفل رنگی گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم سه رنگ فلفل رنگی گلخانه ای، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
موز، هر واحد یک کیلوگرم موز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
بلال ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم بلال ایرانی، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
تربچه قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تربچه قرمز، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
کیوی تازه، هر واحد یک کیلوگرم کیوی تازه، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
پیاز شیری درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم پیاز شیری درجه یک، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر
سیر خشک، هر واحد یک کیلوگرم سیر خشک، هر واحد یک کیلوگرم تماس بگیریداطلاعات بیشتر

نرخ نامه میوه و تره بار

قیمت امروز میوه

قیمت میوه در بازار میوه و تره بار

قیمت میوه در بازار مرکزی

قیمت میوه در میدان میوه و تره بار

قیمت عمده فروشی میوه

 

قابل توجه کشاورزان محترم و باغداران عزیز

محصولات با کیفیت کشاورزی شما را به صورت حق العمل کاری به فروش می رسانیم.

تلفن تماس 09196066841